Záruční podmínky

Záruka je poskytována na součástky či dílenské zpracování koloběžky. Záruka se vztahuje pouze
na nové koloběžky zakoupené od prodejce elektrických koloběžek Street Surfing VOLTAIK.


Na koloběžku a její komponenty je platná záruční lhůta 2 roky. Na obvyklé opotřebení (kapacita
baterie, pneu apod.) se záruka nevztahuje.


Záruka se také nevztahuje na závady způsobené při:
a/ komerčním používání výrobku, nehodě, zneužití, nedbalosti, nárazu, příliš vysoké teplotě či
vlhkosti překračující povolené limity, nesprávné instalaci, nesprávném používání, nesprávné údržbě či úpravách koloběžky
b/ používání výrobku v rozporu s návodem k použití

c/ vadě zapříčiněné jiným vybavením či neoriginálními díly


Záruka nebude uznána, pokud byl výrobek rozebrán či opravován neoprávněnou osobou.
Záruku uplatňujte u prodejce, u kterého jste koloběžku zakoupili.

Pro případné zasílání koloběžky na servis si uchovejte originální obal!